Intervisietrajecten

Wanneer?

Intervisie heeft tot doel iemands professionaliteit te vergroten door zijn functioneren te bespreken in relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken. Het gaat hierbij om thema’s als: hoe werk ik met anderen samen, hoe treed ik op in adviessituaties, hoe ga ik om met lastige situaties bij klanten, hoe kom ik tot oordeelsvorming.

 

Waar het bij intervisie met name om gaat is dat je als professional de kans krijgt om met behulp van je collega’s of anderszins te reflecteren op je eigen handelen en denken. Vragen uit de praktijk zijn altijd uitgangspunt voor de intervisie.

 

Intervisie kan leerzaam en leuk zijn,  en leidt tot verrassende inzichten. Het vergroot de professionaliteit van de deelnemers, biedt nieuwe perspectieven en mogelijkheden en nodigt uit tot het oefenen met ander gedrag.

Deze methode draagt bij aan een voortdurend lerende organisatie en heeft zijn diensten bewezen in bedrijven, bij rijksoverheid, gemeenten en provincies.

Hoe?

In bijeenkomsten van 2 à 3 uur wordt op een gestructureerde manier één casus besproken. Doorgaans is deze casus voor alle deelnemers leerzaam. Daarnaast is er gelegenheid om ervaring op te doen in de kunst van het vragen stellen en het werkelijk luisteren. Je gaat je bekwamen in het terughouden van je oordeel en het geven van oplossingen. Bovendien leer je om effectief feedback te geven en om feedback te ontvangen.

Gebruikte methodes

de 5 stappenmethode, leren van successen, de incidentmethode, roddelmethode en dominante ideeënmethode.

Met welke frequentie?

In overleg te bepalen; doorgaans eens per 4 à 6 weken.

Hoe lang?

Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is om op vernieuwde kracht verder te gaan.

Incompany

YMpuls coaching verzorgt desgewenst interne teamcoachingstrajecten op maat.

Mijn inbreng

Als intervisor begeleid ik groepen van beleidsmedewerkers en leidinggevenden, die op basis van vrijwilligheid en niet vrijblijvend hun eigen functioneren als professional aan de orde willen stellen. Ik ben in staat om een veilige en gestructureerde omgeving te scheppen waarin mensen zich kwetsbaar durven op te stellen en van elkaar leren.

Wat kost het?

Tarieven op aanvraag.