Profiel

Yvonne Schreiner (1952)

Werk & opleiding

Na mijn studie sociologie (RU Leiden) ben ik werkzaam geweest als projectmanager in zowel de stadsvernieuwing (Gemeente Rotterdam) als de infrastructuur (Provincie Zuid-Holland). Bij de Provincie Zuid-Holland ben ik in mijn functie als senior projectmanager infrastructuur naast inhoudelijk verantwoordelijk voor complexe infrastructurele projecten, ook actief als teamleider. Tevens voer ik jaargesprekken, waarin afspraken worden gemaakt over de te behalen resultaten en de te ontwikkelen competenties. Daarnaast werk ik binnen deze baan als intervisor, interne mediator, mentor en (team) coach. Ook ben ik actief bij Libertas Leiden als buurtbemiddelaar.

 

Mijn vaardigheden heb ik opgedaan tijdens het werk (o.a. projectmatig werken, leidinggeven, risicomanagement) en door voortdurende scholing en intervisie. Ik heb bij Margreet van den Brink in Driebergen-Zeist een opleiding Persoonlijk Leiderschap en Coachend Leiderschap gevolgd. Ik volgde een training Geweldloos Communiceren bij het Centrum voor Geweldloze Communicatie in Den Haag. Bij de Baak in Driebergen-Zeist deed ik inspiratie op bij Erik de Haan (intervisor). Aan het Plata opleidingsinstituut te Leiden deed ik de master-opleiding NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), ook volgde ik daar de opleiding tot coach op basis van TA (Transactionele Analyse) en bekwaamde ik mij in karakterstructuren en systemisch werk: organisatie- en familie opstellingen. In 2009 heb ik bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem mijn opleiding gevolgd tot mediator. In 2010 ben ik geregistreerd als NMI-mediator.

Mijn visie/missie

Mijn visie is dat ieder mens zich kan ontwikkelen. Ik wil daaraan graag mijn bijdrage leveren. Zelf kan ik ontzettend genieten van voortdurend leren en ontwikkelen. Dit doe ik door opleidingen en trainingen te volgen, door mezelf te laten spiegelen in gesprekken met anderen en te reflecteren op mijn dagelijkse wederwaardigheden. Verder leer ik van mijn contacten met collega's op het werk en binnen mijn netwerk van coaches, trainers en intervisoren. Een belangrijk middel is daarbij het gesprek en de kwaliteit van luisteren, vragen en doorvragen en het terughouden van mijn oordeel. Dit zijn kwaliteiten waarmee ik als (team)coach, intervisor en mediator werk.

Mijn waarden

  • Betrokkenheid
  • Helderheid
  • Openheid
  • Bezieldheid
  • Tederheid